Bezpečnosť vždy na prvom mieste!

Bez elektrickej energie, ktorá nám slúži pri každodenných činnostiach si už nevieme život ani predstaviť. Tak ako nám dobre slúži tak rovnako vie byť veľmi nebezpečná. 

Opatrné zaobchádzanie s elektrickými zariadeniami, ktoré sú pod napätím, opatrné správanie v miestach, kde sa nachádza vysoké napätie a elektrické vedenie je nesmierne dôležité.

Vzdelávania v tejto oblasti nie je nikdy dosť, už len z toho dôvodu, že je súčasťou nášho každodenného života. 

 

Prečítajte si našu infografiku, ktorá je plná dobrých rád a varovaní pre všetkých.